Mokrobežné obehové čerpadlá pre vykurovanie a studenú vodu

Wilo-Yonos PICO

 

Konštrukčný typ

Suchobežné obehové čerpadlo so závitovým pripojením, EC motor odolný proti blokovaciemu prúdu a integrovaná elektronická regulácia výkonu.

 

Použitie

Teplovodné vykurovanie všetkých systémov, použitie v klimatizácii, priemyselné cirkulačné zariadenia.

 

Typový kl'úč

 

Príklad: Wilo-Yonos PICO 30/1-4
YONOS PICO Vysokoúčinné čerpadlo (závitové čerpadlo), elektronicky regulované
30/ Menovitá svetlosť pripojenia
1-4 Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]
130 Konštrukčná dĺžka

 

 

Technické údaje

  • Teplota čerpaného média -10 °C až +95 °C
  • Sieťová prípojka 1~230 V, 50 Hz
  • Druh ochrany IP X2 D
  • Skrutkový spoj Rp ½, Rp 1 a Rp 1¼
  • Max. prevádzkový tlak 6 bar

 

 00503680 0

 

 

Ďalšie typy mokrobežných obehových čerpadiel nájdete na stránke: WILO

Copyright © 2017. All Rights Reserved.